Bankovanie

Pod pojmom reflexná masáž rozumieme zásah vedení cez nervové spoje v  oblasti  zvolených reflexných oblúkov. Pri tejto masáži sa vyhľadávajú miesta so zmenenou citlivosťou kože. Tieto miesta nazývame reflexnými bodmi. Reflexnou masážou sa dá ideálne masírovať celé telo a stimulovať aj vnútorne orgány.