Bankovanie

Je špecifický druh klasickej masáže prevedenej vo vyššom tempe  a väčšou intenzitou. Vhodná je napríklad pri intenzívnych intervalových tréningoch vo fitness centrách a pri únave spôsobenej športovým výkonom.